نظرسنجی سین مثل سریال ستاره سه آیکان

برنامه تلویزیونی سین مثل سریال که چند سالی بود پخش نمی شد، ده روز آخر سال 95 از شبکه یک سیما، روی آنتن رفت. این برنامه که نوعی جشنواره مردمی به حساب می آید، بهترین بازیگر زن و مرد و بهترین سریال تلویزیونی سال 95 را به رای بیننده های تلویزیون گذاشت و در طول ده شب و در سه مرحله با استفاده از سامانه نظرسنجی #3* ، بهترین های تلویزیون را انتخاب کرد.

برنامه سین مثل سریال آیکان
نظر سنجی برنامه سین مثل سریال توسط #3* آیکان

سرویس باشگاه سین مثل سریال هم به موازات نظرسنجی راه اندازی شد که کاربر با عضویت در آن و پرداخت حق عضویت، میتوانست آمار لحظه ای از آراء کاندیداها داشته باشد